Thể loại phim sex hoạt hình với những nội dung sáng tạo, có cả những phim sex hoạt hình ảo tưởng do người làm sáng tạo ra, dĩ nhiên là những bộ phim sex đó không thể nào có thật được, phim sex hoạt hình không phải thật nên người làm phim có thể tùy ý sáng tác theo trí tưởng tượng của mình.